Hướng dẫn cài đặt công cụ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG
Công cụ Đặt hàng Trung Việt sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, Tmall hay 1688 trực tiếp mà không cần Copy thủ công qua Excel hay Email.
Ngoài việc giúp bạn nhanh chóng lên đơn hàng gửi cho Order Trung Việt. Công cụ đặt hàng giúp bạn lấy chính xác nhất 100% thông tin từ Website, ví dụ như Size, màu sắc do Ngôn ngữ tại các website là tiếng Trung.
Trước mắt, nếu bạn đã từng cài đặt công cụ đặt hàng nào đó trước đây, để đảm bảo hệ thống ổn định nhất, bạn hãy gỡ chúng đi trước.
Bước 1: Khách hàng truy cập vào website Order hàng Trung Việt, ngay phần trang chủ, sẽ nhìn thấy công cụ đặt hàng.


Bước 2: Khách hàng nhấn vào nút CHORME - CỐC CỐC để chuyển sang trang cài đặt công cụ 

Bước 3: Nhấn vào nút: "Add extension"- Thêm tiện ích để kết thúc quá trình cài đặt công cụ.